Karlskoga Padelklubb startades i mars 2019 med ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”. Föreningen har för avsikt att driva padelns utveckling i Karlskoga och därigenom skapa meningsfull fritidsaktivitet och gemenskap för Karlskogas kommuninvånare. Karlskoga Padelklubbs vision är att vara en modern förening med sunda värderingar och passion för padel. Vi välkomnar alla och ska motverka diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott. Styrelsen består av sju medlemmar som är beslutande organ inom föreningen. Medlemskap i Karlskoga Padelklubb kostar 100kr/år, och om du vill bli medlem kan du klicka här.

För kontakt, maila karlskoga.padel@outlook.com

Nedan hittar du nödvändig information kring klubben och dess policy.